Sa paagi san koordinasyon sa Gobyerno Probinsyal sa pamumuno ni Provincial Governor Francis “Chiz” Escudero nan Lokal na Gobyerno san Bulan sa pamumuno man ni Mayor Romeo “TyoMeo” A. Gordola na reyalisar na an pagtakod san mga ekipahe san SPEEDCAST an kompanya na opisyal na kontraktor san DICT- UNDP para sa programa san Gobyerno Nasyunal na FREE WIFI sa paagi san VSAT- TECH. Ini may katuyuhan na maabot sin serbisyo an mga hararayo na barangay sa bilog na probinsya, saro man sa katuyuhan san nasabi na programa an mapakusog an Universal Health Care Program kun kaya ngane an mayorya na nabutangan san mga ekipahe mao an mga Health Centers san mga Barangay.
An mga minasunod mao an mga lokasyon na mabutangan san Free- Wifi:
Aquino Brgy. Health Station
Area I Brgy. Health Station
Area II Brgy. Health Station
Area III Brgy. Health Station
Brgy. San Isidro Health Station
Bulan Rural Health Unit
ButagBrgy. Health Station
Butag Elementary Station
OtaviBrgy. Health Station
San Francisco Health Station
San Vicente Health Station
Nagpasalamat man si Mayor “TyoMeo” Gordola sini na programa dahilan sa dako ini nadanon sa bongto san Bulan para mas mapakusog pa an programa sa salud san saato na Gobyerno.