MAO UPDATE – RFFA Cash Assistance

Nasa 1,521 na para-oma an nakaresibe san RFFA Cash Assistance hali sa Department of Agriculture. Kalripikasyon san opisina san Bulan Municipal Agriculture, an listahan sini na mga resipyente mao an system generated o hinimo san DA Information and Communications Technology Services (DA ICTS) kung kaya dire intero na nakaregistro sa RSBSA makaresibe dahilan sa limitado din an pondo.

Dako na din na pasalamat san mga parauma na nakakuwa sini kay ini makadanun na sa mga panganga-ipo nira sa pag- oma lalo na sige an taas san presyo san mga abono niyan.

Complaints