Mayor Tyo Meo nakipagdialogo sa mga miyembro san Transport Sectors

Nagkamay-on san dialogo si TYO MEO sa mga miyembro san Transport Sectors niyan an adlaw sa Bulan Freedom Park, kaupod didi an mga drivers nan operator san tricycle, pedicab, e-trike, mga miyembro san TODA pati na drivers nan operator san mga pampasahero na jeep. Una na nilatag ni Mayor Gordola na makarisibe sin 4 na goma kada taon an mga rehistrado na behikulo. Apwera sin tatagan man ni Mayor Gordola sin tsansa na magtiripon an o magkamay-on sin Christmas Party an Transport Sector nyan na maabot na December 10. Ini na pakunswelo ni Mayor bilang pasasalamat sa suporta nira sa mga programa san lokal na gobyerno nan sayo na manera nan pagpapaimod sin rekognasyon sa importante na papel nira sa komunidad san Bulan.

Complaints