KALAHI CIDSS NCDDP – Pre Implementation Workshop on Finance

Naging matrayumpo ang 3 kaadlaw na Pre- Implementation Workshop on Finance san mga Barangay Treasurer, Barangay BAC, Auditor, Bookkeeper san 29 na Barangay san Bulan. Obheto sini na workshop an makahatag san karagdagagn na kaaraman manungod sa tama na magmanihar san pundo pati na an pag monitor sini. Kanira man tinukar an mga forms o dokumento na kinakaipuhan para sa tama na recoding, filing nan reporting san kanina gastos o pundo.

Complaints